Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR

Chemia - silna strefa

W ciągu ostatnich 20 latach działające w naszym kraju firmy chemiczne uzyskały zwolnienia z tytułu inwestycji na poziomie około 700 mln zł.

Jedną z najważniejszych zalet, które wynikają z inwestowania w SSE jest dostępna możliwość związana z możliwością skorzystania z ulgi podatkowej. Według obowiązujących przepisów wiąże się ona ze zwolnieniem z płacenia podatku dochodowego. Taki jednak zakres zwolnienia jest ograniczony. Oznacza to, że dochód pochodzący z działalności prowadzonej na terenie stref oraz dochód pochodzący z działalności wskazanej w treści zwolnienia wydanego przez zarządzającego strefą może zostać zwolniony z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W zależności od działań firmy, jej wielkości oraz ilości zatrudnianych osób, firmy mogą liczyć na inne formy wsparcia, które są korzystne dla firmy i pracowników.