Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR

Dwa projekty pilotażowe na 2016 i 2017 - forum egzekwowania przepisów

Projekt pilotażowy na 2016 rok – w założeniu będzie on skupiony między innymi na sprzedaży produktów chemicznych z wykorzystanie Internetu. Program ma w założeniu zapewnić spełnień wszystkich przepisów prawnych i ich dostępności, są przekazywane tą właśnie drogą.

Projekt, który jest przewidywany na 2017 rok, ma wstępnie na celu egzekwowanie wykonania przepisów rozporządzenia REACH, które dotyczy substancji w wyrobach. Forum, jest w takich przypadkach zobligowane do egzekwowania tych właśnie przepisów z uwzględnieniem niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości – z dnia 10 września 2015 roku. W sprawie C-106/14. Uściślono tam obowiązki, które wynikają z artykułów 7(2) oraz 33 rozporządzenia REACH.