Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR

Konkurencja i konsumenci - nowelizacja ustawy

Nadchodzą zmiany w ustawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów. Zmiany obejma pewne punkty między innymi w zakresie:

- zakazu oferowania usług finansowych, które nie są dostosowane do potrzeb klientów i w sposób nieadekwatny do takiego charakteru tych usług. Powinno to w efekcie skłonić przedsiębiorców do pewnej analizy rzeczywistych i realnych potrzeb konsumentów,

- zastosowano również przyśpieszony tryb mający na celu odwołania od decyzji tymczasowych,

- decyzje tymczasowe, mają być reakcją na praktyki, które stanowią zbiorowym interesom konsumentów,

- umożliwienie publikowania w mediach o charakterze publicznym, bezpłatnych komunikatów, które mają mieć na celu ostrzeżenia.

Te oraz inne zmiany mają na celu usprawnić i poprawić funkcjonowanie ustawy. Ma ona wejść w życie po 6 miesiącach po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11879