Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR

Norwegia - spotkanie w sprawie odpadów medycznych

Miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych” pomiędzy przedstawicielami głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Norweskiej Agencji Środowiska.

Podczas spotkania, które miało miejsce można było dokonać wymiany zarówno wiedzy oraz posiadanych doświadczeń z zakresu monitoringu zagrożeń, które powstają w wyniku obecności odpadów medycznych. Była to również okazja do prezentowania Norweskiej praktyki i osiągnięć w tych zakresach, co objęło między innymi takie dziedziny jak poprawne praktyki w zakresie postępowania w sytuacjach naruszania przepisów, przykłady w regulacji prawnych stosowanych w Norwegii, ich obowiązki i przykładowe procedury prawne. Stało się to również okazją do przedstawienie naszej krajowej problematyki związanej z odpadami medycznymi.

Wszystko to ma pozwolić na przyszłe wyciągnięcie wniosków, co ma doprowadzić do wyciągnięcia wniosków i zastosowanie nowych rozwiązań również w zakresie procedur oraz technik.

 

Źródło http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/270-odpady-medyczne-wizyta-studyjna-w-norwegii