Doradzamy w zakresie
REACH, MSDS, CLP
Transportu ADR


Warning: include(zmienne/blog/tytuly/przepisy-prawne.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/vaco2/domains/rzetelne-tlumaczenia.pl/public_html/index.php on line 48

Warning: include(zmienne/blog/tytuly/przepisy-prawne.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/vaco2/domains/rzetelne-tlumaczenia.pl/public_html/index.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'zmienne/blog/tytuly/przepisy-prawne.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/vaco2/domains/rzetelne-tlumaczenia.pl/public_html/index.php on line 48

Dwa projekty pilotażowe na 2016 i 2017 - forum egzekwowania przepisów

Projekt pilotażowy na 2016 rok – w założeniu będzie on skupiony między innymi na sprzedaży produktów chemicznych z wykorzystanie Internetu. Program ma w założeniu zapewnić spełnień wszystkich przepisów prawnych i ich dostępności, są przekazywane tą właśnie drogą.

Projekt, który jest przewidywany na 2017 rok, ma wstępnie na celu egzekwowani

Więcej
Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

Nastąpiły zmiany w zakresie ustawy o ochronie środowiska. Ustawa z dnia 23 lipca 2015, obejmująca zmianę ustawy, wdraża dyrektywę Parlamentu  Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 dotycząca kontroli zagrożeń poważnymi awariami w zakresie substancji niebezpiecznych. Dostosowanie regulacji do nowych wymagań ma nastąpić między innymi po przez:

- wydanie

Więcej
Konkurencja i konsumenci - nowelizacja ustawy

Nadchodzą zmiany w ustawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów. Zmiany obejma pewne punkty między innymi w zakresie:

- zakazu oferowania usług finansowych, które nie są dostosowane do potrzeb klientów i w sposób nieadekwatny do takiego charakteru tych usług. Powinno to w efekcie skłonić przedsiębiorców do pewnej analizy rzeczywistyc

Więcej